Duits - woord voor woord (German / Dutch edition)

Kauderwelsch books
ISBN: 978-3-89416-288-7
Pages: 160
Series number: 122
7,90 €
VAT, plus Shipping costs

Content

De taal van het grote buurland lijkt veel op het Nederlands. Dit betekent echter niet dat er geen verschillen tussen het Nederlands en het Duits zijn.

            Het risico bestaat daarom dat men het leren van een vreemde taal die zo op het Nederlands lijkt, onderschat.

            Dit boekje is bedoeld om problemen en valkuilen die het Duits kent voor mensen met het Nederlands als moedertaal, op te lossen.

            Van even groot belang als de taal zijn de verschillende omgangsvormen die men er in het buurland op nahoudt. Als men deze kent, zal men in staat zijn er beter mee om te kunnen gaan en ze niet langer als vervelend beschouwen.

            Als het echt niet anders kan, dan kan men zich in de Duitssprekende landen ook met Engels redden, behalve misschien bij de oudere generatie. Maar men zal het erg weten te waarderen als men in de eigen taal wordt aangesproken. U zult veel meer te zien en te horen krijgen als u zich enige moeite doet om de taal van het gastland te begrijpen en te spreken.

            Het is echt niet nodig dat tot in de perfectie te doen. Laat u dan ook niet meteen van de wijs brengen door bepaalde situaties – zelfs als u fouten maakt, zal men u meestal toch wel begrijpen. Het kan in Duitse oren zelfs wel vrij charmant klinken.

            Wij wensen u veel plezier bij uw nadere kennismaking met de Duitse taal!

Download additional information

Updates
No updates found for this product.
Reviews
No reviews found for this product.

Add new comment